945Express
บริการขนส่ง / ระบบคลังสินค้า / ระบบตัวแทน

   945Express นำสถิติข้อมูลจากการส่งสินค้าของตัวเอง 1,000,000 ชิ้นภายใน2ปี มาพัฒนาและออกแบบ
ระบบคลังสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อม โปรแกรมหลังบ้าน ที่สามารถขยายตัวแทนได้
   ในปี 2017 เราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้าน Social commerce ได้ใช้บริการของเรา ปัจจุบันมียอดขนส่งพัสดุมากกว่า 200,000 ชิ้นต่อเดือน
   บริการของเราคือการเลือกใช้บริการขนส่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในราคาที่เหมาะสมที่สุด และนำส่งพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

945Express
บริการขนส่งพร้อมระบบคลังสินค้าและตัวแทน

945Express นำสถิติข้อมูลจากการส่งสินค้าของตัวเอง 1,000,000 ชิ้น
มาพัฒนาออกแบบบริการขนส่ง ,ระบบคลังสินค้า และโปรแกรมหลังบ้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในปี2017เราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้าน Social commerce ได้ใช้บริการของเรา
จนปัจจุบันเรามียอดขนส่งพัสดุมากกว่า 200,000 ชิ้นต่อเดือน
บริการของเราคือการเลือกบริการขนส่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม และนำส่งพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

พันธมิตรทางการค้าของ 945Express

พันธมิตรทางการค้าของ 945Express

“พัสดุทุกชิ้น คือความรับผิดชอบของเรา”

    สิ่งที่ผู้ประกอบการ Social Commerce ต้องเผชิญคือต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น การจัดส่งที่ไม่มีคุณภาพ ขาดระบบการติดตามและการสนับสนุนที่ดี การที่ 945 เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานระดับโลก ทำให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสามารถขนส่งได้ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีระบบที่อำนวยความสะดวก และทีมงานคอยดูแลติดตามพัสดุของผู้ประกอบการ


นำพัสดุเข้าระบบ

ระบบเลือกขนส่งดีที่สุด
จากสถิติการส่งย้อนหลัง

ตรวจสอบพัสดุ Realtime

นำส่งพัสดุ
เก็บปลายทาง (COD)


Express “พัสดุทุกชิ้น คือความรับผิดชอบของเรา”

สิ่งที่ผู้ประกอบการ Social Commerce ต้องเผชิญคือต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น การจัดส่งที่ไม่มีคุณภาพ ขาดระบบการติดตามและการสนับสนุนที่ดี การที่ 945 เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานระดับโลก ทำให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสามารถขนส่งได้ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีระบบที่อำนวยความสะดวก และทีมงานคอยดูแลติดตามพัสดุของผู้ประกอบการ

นำพัสดุเข้าระบบ

ระบบค้นหาขนส่งที่ดีที่สุด
วิเคราะห์จากสถิติการนำส่งย้อนหลัง

ตรวจสอบพัสดุ Realtime
พื้นที่ Next day 90%

นำส่งพัสดุ
เก็บปลายทาง (COD)

945Warehouse

   คือระบบคลังสินค้าครบวงจร สำหรับผู้ที่ทำการขายสินค้าตามช่องทางการขายที่หลากหลาย
   เรามีระบบช่วยทำรายการจัดการข้อมูลในการแพ็คสินค้า สรุปรายการสินค้าในแต่ละวันและดูย้อนหลังได้
   ระบบของเราใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ลดความผิดพลาดในการทำรายการและการแพ็คสินค้า ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกับเวลาในการทำงานได้มากขึ้น
   ระบบ 945Warehouse จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พัสดุที่ออกจากคลังถึงมือลูกค้าปลายทางได้รวดเร็ว

945Warehouse

   คือระบบคลังสินค้าครบวงจร สำหรับผู้ที่ทำการขายสินค้าตามช่องทางการขายที่หลากหลาย
   เรามีระบบช่วยทำรายการจัดการข้อมูลในการแพ็คสินค้า สรุปรายการสินค้าในแต่ละวันและดูย้อนหลังได้
   ระบบของเราใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ลดความผิดพลาดในการทำรายการและการแพ็คสินค้า ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกับเวลาในการทำงานได้มากขึ้น
   ระบบ 945Warehouse จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พัสดุที่ออกจากคลังถึงมือลูกค้าปลายทางได้รวดเร็ว

Contact Us 945 Holding

Tel

Call Center : 02-0219100

Fax : 02-9044877

Manager : 062-5740999


E-mail

[email protected]


Address

945 Moo 5 Khu Khot, Lam Luk Ka

Pathum Thani 12130

Opening hours:Monday-Friday

from 09:00 to 17:00 hrs


About Us

 

my945.me

my945 cap